Dimitrije Davidovic sa ostalim ucesnicima radionice

COCA-COLA PODRŠKA MLADIMA

Dimitrije Davidović dobio je Coca Cola sertifikat

 

Kompanija Coca-Cola treći put u Srbiji organizuje projekat ovakvog tipa. Radionica je trodnevna i posvećena je profesionalnoj orjentaciji, uspešnoj komunikaciji, upravljanju projektima, kreiranju biznis modela, upravljanju vremenom i ciljevima kao i poslovnoj administraciji.

Radionica se održala u periodu od 21.04. – 24.04.2019 – te godine u prostorijama Coworking Prostora Think Innovative. Dok smo boravili u prijatnom enterijeru imali smo svu moguću pažnju od strane zaposlenih u Coworking prostoru.

Svi prijavljeni su bili podeljeni u tri grupe, svaka grupa je imala svog mentora. Moj mentor je bila Staša Nestorović ispred kompanije Odos Consulting. Staša nam je uspešno prenela znanje svojim izvanrednim načinom komunikacije i prezentovanja, naučili smo dosta toga o asertivnoj komunikaciji, pravljenju biznis plana kao i o upravljanju svojim vremenom kako u privatne tako i u poslovne svrhe.

Na kraju je svako od nas dobio sertifikat Coca-Cola kompanije o uspešno savladanim veštinama.

Dimitrije Davidovic prima sertifikat

Podelite sa prijateljima