Izložba Super Ja

Dimitrije je na ovoj izložbi učestvovao sa svojim dizajnom lavaboa „Morph“ u kategoriji dizajn industrijskih proizvoda i dizajn enterijera.

Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova „Super ja“ simbolično predstavlja istraživanje sopstvenog bića i alter ega kao i značenja reči heroj i superheroj. Izložba traga za odgovorom na pitanje da li smo spremni da u današnje vreme uzmemo ulogu heroja i pomognemo drugima i društvu u celini.

Novina na ovogodišnjoj izložbi VŠSS Beogradska politehnika je predstavljanje novog smera na osnovnim studijama pod nazivom Koncept i karakter dizajn, kroz posebne projekte koji će pratiti glavnu izložbu.

Kroz mogućnosti koje pružaju strip, ilustracija i crtani filmovi studenti su se poigravali sa sopstvenim indetitetom i izražavali se u različitim vizuelnim medijima, pre svega digitalnim.

Na izložbi će se predstaviti svi segmenti sociološkog aspekta – teme kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekologija, kultura, antiratni pokreti i druge aktuelne teme savremenog društva.

Podelite sa prijateljima