Group of people on exhibition

Zeleni krug- Godišnja izložba studenata Beogradske Politehnike

Reciklirati i dizajnirati

Beogradska politehnika već tradicionalno u Galeriji Doma kulture Studentski grad (Novi Beograd), organizuje izložbu studenskih radova Odeljenja za dizajn, kao integralni deo nastavnog procesa.

Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova Zeleni krug simbolično ukazuje na naš odnos prema ekologiji i reciklaži.

Cilj je da se društvenoj zajednici kroz istraživanja i edukaciju predstave procesi dizajna iz oblasti eko dizajna, reciklaže i novih tehnologija i njihova kreativna prenamena bez upotrebe visokih i skupih resursa i tehnologija. S obzirom na to da je društvo danas preteranom potrošnjom ugušilo samo sebe, dizajn pokušava da reši problem različitim pristupima. Ukoliko želimo novo, kvalitetno, zdravo i svesno društvo, dizajn ima veliku ulogu u ostvarivanju tog cilja. 

U toku trajanja izložbe prezentovan je Wamppp projekat i kreativne reciklažne radionice na temu papir mašea, recikliranog nakita i recikliranih upotrebnih predmeta (suveniri, igračke).

Izložba obuhvata dva segmenta: izlagački i umetničke projekte. Predstavlja veliki značaj za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada jedne generacije studenata. Savremena stremljenja iz oblasti dizajna, pojave i upotrebe novih tehnologija i materijala, sve masovnijeg korišćenja digitalnih tehnologija u dizajnu i zahteva tržišta, podstiče nas na osavremenjavanje i podizanje kvaliteta nastave i obavezuje da studente u skladu sa njihovom kreativnošću pripremamo za današnje tržište. Izložba je prilika da vrednujemo naše pedagoške sposobnosti u negovanju mladih talenata, kroz njihov rad u klasičnim likovnim tehnikama i digitalnim tehnologijama.

Dimitrije je na ovoj izložbi učestvovao sa dizajnom lampe “Eclipse”. Lampa je privukla veliku pažnju posetilaca i izdvojila se od ostalih izloženih predmeta svojom jednostavnošću i elegantnim dizajnom.

Podelite sa prijateljima