Dimitrije Davidovic sa ostalim ucesnicima radionice

COCA-COLA PODRŠKA MLADIMA

Dimitrije Davidović dobio je Coca Cola sertifikat   Kompanija Coca-Cola treći put u Srbiji organizuje projekat ovakvog tipa. Radionica je trodnevna i posvećena je profesionalnoj orjentaciji, uspešnoj komunikaciji, upravljanju projektima, kreiranju biznis modela, upravljanju vremenom i ciljevima kao i poslovnoj administraciji. Radionica se održala u periodu od 21.04. – 24.04.2019 – te godine u prostorijama Coworking Prostora Think Innovative. Dok smo …

Opširnije