Group of student in class

V Kup nаciја mlаdih inоvаtоrа – Bеоgrаd 2018

Dimitrije je na ovoj izložbi učestvovao sa svojim dizajnom lapme “Eclipse”. U Gаlеriјi Dоmа Vаzduhоplоvstvа i PVО, Zеmun-Bеоgrаd, Srbiја, оdržаvа XXXV Меđunаrоdnа izlоžbа prоnаlаzаkа, nоvih tеhnоlоgiја i industriјskоg dizајnа „PRОNАLАZАŠТVО – BЕОGRАD 2018“ i u оkviru tе Izlоžbе „IV KUP NАCIЈА МLАDIH INОVАТОRА – BЕОGRАD 2018“. Izlоžbu priprеmа i оrgаnizuје Sаvеz prоnаlаzаčа Bеоgrаdа оd 1980. gоdinе   Kоncеpciја Izlоžbе sа svојim bоgаtim sаdržајеm trаdiciоnаlnо …

Opširnije

Inost mladih 2018

Inovatori još jednom imali težak zadatak   U organizaciji Saveza inovatora Republike Srpske i Udruženja inovatora grada Banja Luka od 18 do 20. aprila 2018. godine realizovana je u Domu omladine Banja Luka jubilarna XX međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva „INOST MLADIH 2018“. Na ovogodišnjem „INOST-U MLADIH 2018“ predstavljeno je 350 radova od oko 650 izlagača iz Republike Srpske i Federacije …

Opširnije