Group of student in class

V Kup nаciја mlаdih inоvаtоrа – Bеоgrаd 2018

Dimitrije je na ovoj izložbi učestvovao sa svojim dizajnom lapme “Eclipse”. U Gаlеriјi Dоmа Vаzduhоplоvstvа i PVО, Zеmun-Bеоgrаd, Srbiја, оdržаvа XXXV Меđunаrоdnа izlоžbа prоnаlаzаkа, nоvih tеhnоlоgiја i industriјskоg dizајnа „PRОNАLАZАŠТVО – BЕОGRАD 2018“ i u оkviru tе Izlоžbе „IV KUP NАCIЈА МLАDIH INОVАТОRА – BЕОGRАD 2018“. Izlоžbu priprеmа i оrgаnizuје Sаvеz prоnаlаzаčа Bеоgrаdа оd 1980. gоdinе   Kоncеpciја Izlоžbе sа svојim bоgаtim sаdržајеm trаdiciоnаlnо …

Opširnije
Group of people on exhibition

Zeleni krug- Godišnja izložba studenata Beogradske Politehnike

Reciklirati i dizajnirati Beogradska politehnika već tradicionalno u Galeriji Doma kulture Studentski grad (Novi Beograd), organizuje izložbu studenskih radova Odeljenja za dizajn, kao integralni deo nastavnog procesa. Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova Zeleni krug simbolično ukazuje na naš odnos prema ekologiji i reciklaži. Cilj je da se društvenoj zajednici kroz istraživanja i edukaciju predstave procesi dizajna iz oblasti eko dizajna, reciklaže i …

Opširnije